Aicinājums pieteikties “Humanitārajai akadēmijai jauniešiem”

Daugavpils Universitātes (DU) Humanitārās fakultātes (HF) Jauniešu interešu izglītības skola „Humanitārā akadēmija jauniešiem” (HAJ) aicina Latvijas jauniešus pieteikties apmācībai programmā „Latvijas jaunatnes intelekts Latvijas nākotnei”.

2016. gada 8. oktobrī plkst. 11.30 aicinām uz Humanitārās akadēmijas jauniešiem 6. sezonas atklāšanu un pirmo tikšanās reizi Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē, Vienības ielā 13, koncertzālē (4. stāvā)!

 

Silti aicinām skolu 10.-12. klašu audzēkņus un citus interesentus piedalīties “Humanitārajā akadēmijā jauniešiem”, kas ir iespēja pilnveidoties, piedaloties dažādās jauniešiem saistošās nodarbībās, kā arī sagatavošanās “lielajai” dzīvei, iepazīstot universitātes auditorijas, docētājus, lekciju formas un citas ar studenta ikdienu saistītas lietas.

Aicinām pieteikties gan tos jauniešus, kas apmeklēja HAJ nodarbības 2014. /2015. un 2015. / 2016. st. g., gan jaunus interesentus. Tiem, kas akadēmiju apmeklēja iepriekšējos gados, tāpat kā jaunajiem dalībniekiem, ir no jauna jāatsūta savi pieteikšanās dati. Nodarbības notiks vienu reizi mēnesī, sestdienās, no plkst. 11.30, Daugavpils Universitātē, Vienības ielā 13.  Mācības notiek bez maksas.

Pieteikumus gaidām līdz 2016. gada 7. oktobrim. Tie jāsūta uz elektroniskā pasta adresi humanitara.akademija@inbox.lv Pieteikumā jānorāda: vārds, uzvārds, skola, klase un kontaktinformācija.

 

 

Plašāka informācija – http://du.lv/humanitara-akademija-jauniesiem-aicina-pieteikties-macibam-2/