Āfrikas cūku mēris – kas Jums jāzina: cūku turētājiem, iedzīvotājiem un medniekiem

Āfrikas cūku mēra izsludinātās ārkārtējās situācijas teritorija (ārpus karantīnas zonas) – Daugavpils novada Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Dubnas, Laucesas, Maļinovas, Naujenes, Salienas, Skrudalienas, Tabores, Vecsalienas un Višķu pagasts; Aglonas novads; Krāslavas pilsēta, Krāslavas novada, Aulejas, Izvaltas, Ūdrīšu, Kombuļu pagasts un Kuplavas pagasta rietumu daļa no autoceļa Priedaine – Dvorišķi; Dagdas novada Andrupenes un Šķaunes pagasts; Zilupes novads; Rēzeknes novada Kaunatas pagasts, Mākoņkalna pagasts un Pušas pagasts; Ludzas novada Brigu pagasts, Isnaudas pagasts, Istras pagasts, Nirzas pagasts, Ņukšu pagasts, Pildas pagasts un Rundēnu pagasts; Ciblas novads. Ar PVD ieteikumiem mājas cūku turētājiem, iedzīvotājiem un medniekiem var iepazīties —– uzklikšķinot uz linku.  arkartas zonas ieteikumi