Administrācija

Pārvaldes vadītāja
Kanceleja Kumbuļu iedzīvotāju pakalpojuma centrs
Komunālais dienests Demenes pagasta bibliotēka
Daugavpils novada Sociālā dienesta Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs Demenes kultūras nams
Daugavpils novada Sociālā riska ģimeņu bērnu atbalsta centrs „Paspārne”  Demenes bērnu un jauniešu centrs
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne valentina.gadzane@demene.lv 65407602
Lietvedības pārzine Ruta Pavlova parvalde@demene.lv 65407682
Kumbuļu iedzīvotāju pakalpojuma centra sekretāre Jeļena Elksniņa jelena.elksnina@demene.lv 65475050
Galvenā grāmatvede Marina Novicka marina.novicka@demene.lv 65476700
Grāmatvede Alīna Kučinska alina.kucinska@demene.lv 65476701
Grāmatvede Jevgeņija Ļisovska jevgenija.lisovska@demene.lv 65429940
Kasiere Olga Švecova olga.svecova@demene.lv 65476702
Budžeta nodaļas nodokļu inspektore Laucesas, Demenes un Medumu pagastā Marina Čeme marina.ceme@dnd.lv 65429951
Daugavpils novada Sociālā dienesta Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja Regīna Tamane regina.tamane@demene.lv 65429952, 65476704
Sociālais darbinieks Svetlana Barkovska svetlana.barkovska@demene.lv 65476703
Sociālais darbinieks Inna Suvorova inna.suvorova@demene.lv 65476703
Komunālā dienesta vadītājs ivars.sarmulis@demene.lv 65476706
 Īpašuma nodaļas zemes lietu speciālists Laucesas, Demenes un Medumu pagastā Tatjana Veļičko tatjana.velicko@dnd.lv 65476705
Kultūras nama vadītāja Jolanta Morozova kultura@demene.lv 65476708
Demenes pagasta bibliotēkas vadītāja Jeļena Sterlāne biblioteka@demene.lv 65476707
Sporta organizators Vladislavs Šmeišs 28962056
Skrudalienas bāriņtiesas locekle Lilija Terentjeva lilija.terentjeva@demene.lv 65429951
Zemgales vidusskolas direktors Aleksandrs Petkevičs zemg.vsk@inbox.lv,
skola@demene.lv
65471763,
65471757
Demenes pagasta jaunatnes lietu speciālists Jolanta Morozova jolanta.morozova@demene.lv 28823219